Giới thiệu Ban quản lý KTX

1. Chức năng
Tham m­ưu, giúp Hiệu trưởng thực hiện quản lý Nhà nước về tổ chức ký túc xá sinh viên.
2. Nhiệm vụ
- Quản lý, sắp xếp chỗ ở nội trú cho người học.
- Xây dựng, trình Hiệu trưởng phê duyệt, ban hành nội quy, quy định của Ban QLKTXSV; tổ chức triển khai và giám sát việc thực hiện nội quy, quy định đó.
- Tổ chức đời sống vật chất và tinh thần (ăn, ở, sinh hoạt văn hoá, văn nghệ, thể thao...) cho người học nội trú trong tr­ường.
- Phối hợp với các đơn vị liên quan để tổ chức các hoạt động quần chúng nhằm đảm bảo trật tự, an toàn, xây dựng và duy trì nếp sống sư­ phạm, giữ gìn sạch sẽ khu ký túc xá, tích cực bài trừ và ngăn chặn các tệ nạn xã hội.
- Th­ường xuyên tổ chức, kiểm tra, giám sát nhằm duy trì nề nếp sinh hoạt, tự học, vệ sinh môi trường, trật tự an toàn và an ninh chính trị trong khu ký túc xá của trường.
- Quản lý toàn bộ cơ sở vật chất được trang bị trong khu ký túc xá. Thường xuyên chăm lo việc duy tu, bảo dưỡng hay thay thế nếu cần thiết, nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang bị nhằm bảo đảm điều kiện sinh hoạt an toàn trong khu nội trú.
- Thực hiện các quy định về công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.
* Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.
3. Phân cấp
- Là đơn vị được nhà trường giao tự chủ, tự hạch toán.
- Trưởng Ban (hoặc Phó trưởng ban) là thành viên của các Hội đồng chuyên biệt theo yêu cầu của Hiệu trưởng.

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây