Giới thiệu Phòng Công tác Chính trị - Học sinh, sinh viên

1. Chức năng
Tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực: công tác chính trị - tư tưởng đối với viên chức và người học; công tác quản lý và thực hiện chế độ chính sách đối với người học; công tác tuyên truyền, cổ động và hoạt động văn hoá trong Nhà trường.
2. Nhiệm vụ
a) Công tác chính trị tư tưởng
- Căn cứ vào kế hoạch công tác của trường và của cấp trên để chủ động xây dựng chương trình hành động về công tác chính trị tư tưởng trong từng năm học. Theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng của viên chức, người học trong trường.
- Phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức các buổi nói chuyện thời sự, ngoại khoá cho viên chức và người học; tổ chức các hoạt động phòng, chống ma túy, tội phạm và các tệ nạn xã hội khác.
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện chương trình chính trị giáo dục công dân học sinh - sinh viên đầu năm, đầu khóa và cuối khoá cho người học.
b) Công tác tuyên truyền
- Tuyên truyền, quán triệt: chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhiệm vụ chính trị trọng tâm của nhà trường; cập nhật các thông tin thời sự cho viên chức và người học.
- Chủ trì công tác khánh tiết phục vụ cho tuyên truyền, các ngày lễ, ngày hội, đón các đoàn khách... do trường tổ chức. Là đầu mối liên hệ với phóng viên đài, báo và các phương tiện truyền thông đại chúng.
- Quản lý, sử dụng, duy tu, bảo dưỡng đài truyền thanh, hệ thống trang âm, ánh sáng của trường. Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về nội dung truyền thanh.
c) Công tác học sinh, sinh viên
- Phối hợp cùng các đơn vị chức năng tổ chức đón sinh viên tựu trường hằng năm. Phổ biến nội dung “công tác HSSV” trong đợt học chính trị đầu khoá học.
- Phối hợp với các khoa trong việc quản lý hồ sơ sinh viên; xét và lưu trữ kết quả rèn luyện của sinh viên. Quản lý và thực hiện mối quan hệ công tác theo ngành dọc với các khoa.
- Phối hợp với Phòng Thanh tra giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của người học, của nhân dân liên quan đến người học đang học tập tại trường theo quy định.
- Phối hợp với các đơn vị chức năng hoàn thiện các báo cáo thống kê định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của các cấp có thẩm quyền.
- Phối hợp với các khoa trong việc đánh giá, nhận xét sinh viên trong quá trình đào tạo. Thụ lý hồ sơ, đề xuất hình thức khen thưởng, kỷ luật đối với người học theo đúng quy định hiện hành.
- Phối hợp với các khoa chuẩn bị hồ sơ, số liệu, thông tin để thực hiện các chế độ chính sách đối với người học: Xét cấp học bổng theo định kỳ, học bổng tài năng, học bổng cho sinh viên nghèo vượt khó, trợ cấp xã hội, nghỉ học tạm thời, gửi đi đào tạo tiếp v.v...; chủ trì xét kết quả rèn luyện cho sinh viên.
d) Công tác tư vấn việc làm
Tư vấn nghề nghiệp và giới thiệu việc làm cho sinh viên đang học tập tại trường và sinh viên mới tốt nghiệp.
đ) Công tác văn hoá quần chúng và bảo tồn truyền thống
- Phối hợp với các bộ phận liên quan tổ chức các hoạt động ngoại khoá văn, thể, mỹ và xây dựng nếp sống văn hoá cho viên chức và người học trong trường.
- Phối hợp với các đơn vị tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ trong và ngoài trường.
- Lưu giữ tặng phẩm, vật kỷ niệm, lưu niệm, tranh ảnh, tài liệu, phim, băng hình, huân huy chương... của nhà trường.
* Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.
3. Phân cấp
- Trưởng phòng (hoặc Phó Trưởng phòng) là uỷ viên các Hội đồng chuyên biệt theo yêu cầu của Hiệu trưởng. Được thừa lệnh Hiệu trưởng ký, đóng dấu của trường vào các giấy chứng nhận, xác nhận liên quan đến chế độ chính sách của người học khi Hiệu trưởng cho phép.
- Quản lý toàn bộ cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật được nhà trường giao phục vụ cho các hoạt động tuyên truyền văn hoá, phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội...

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây