Giới thiệu Phòng Sau đại học

1. Chức năng
            Tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đào tạo SĐH.
2. Nhiệm vụ
- Lập kế hoạch công tác đào tạo sau đại học hằng năm; xây dựng chiến lược phát triển đào tạo sau đại học.
- Thực hiện nhiệm vụ tuyển sinh và bồi dưỡng SĐH. Tổ chức và quản lý các lớp chuyển đổi, bổ túc kiến thức và ôn tập phục vụ tuyển sinh SĐH.
- Phối hợp các khoa phát triển chương trình, xây dựng đề cương, giáo trình, tài liệu phục vụ đào tạo SĐH.
- Xây dựng đề án để trình Bộ GD&ĐT cho phép mở các mã ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ.
            - Chủ trì việc soạn thảo quy chế, quy trình liên quan đến đào tạo SĐH và trình Hiệu trưởng ra quyết định ban hành, kịp thời đề xuất những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung.
- Thực hiện công việc quản lý, đào tạo và bồi dưỡng SĐH theo Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ hiện hành.
- Phối hợp cùng các đơn vị trong trường đảm bảo điều kiện cần thiết cho việc giảng dạy, học tập, nghiên cứu của học viên SĐH và nghiên cứu sinh.
- Tham gia công tác đảm bảo chất lượng đào tạo SĐH.
- Quản lý hồ sơ học viên, nghiên cứu sinh.
- Cấp bảng điểm cho học viên tốt nghiệp.
- Thực hiện in, cấp phát, quản lý văn bằng và cấp bảng điểm cho người học đã tốt nghiệp theo quy định hiện hành.
            * Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.
3. Phân cấp
- Trưởng phòng (hoặc Phó Trưởng phòng) là uỷ viên Hội đồng KH&ĐT, uỷ viên thường trực Hội đồng KH&ĐT các chuyên ngành, uỷ viên các Hội đồng khác theo yêu cầu của Hiệu trưởng, được thừa lệnh Hiệu trưởng ký tên và đóng dấu của trường vào các công văn, giấy tờ thuộc chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao.

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây