GIÁO DỤC CÔNG DÂN (HỆ VLVH)

Chủ nhật - 15/11/2015 15:45
Mã ngành: D140204
Tổng số tín chỉ phải tích luỹ: 55, trong đó:
            I. Khối kiến thức chuyên nghiệp:                                                       34 (tín chỉ)
            II. Khối kiến thức nghiệp vụ:                                                              17 (tín chỉ)
            III. Khóa luận tốt nghiệp hoặc các môn chuyên ngành thay thế:       04 (tín chỉ)


KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
 
Số
TT
Môn học Mã số Số tín chỉ Loại giờ tín chỉ
Lên lớp Thực hành thí nghiệm, thực tập, thực tế Tự học, tự nghiên cứu
Lý thuyết Bài tập Xêmina, thảo luận
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
I. Khối kiến thức chuyên nghiệp 34 tín chỉ
I.1. Khối kiến thức nhóm ngành 18 tín chỉ
1 Lịch sử tư tưởng Việt Nam CTV329 2 15   30   45
2 Giáo dục môi trường cho học sinh phổ thông CTV203 2 15   30   45
3 Giáo dục pháp luật cho học sinh phổ thông CTV204 2 15   30   45
4 Đạo đức học và giáo dục đạo đức cho học sinh phổ thông CTV205 2 15   30   45
5 Giá trị sống và giáo dục giá trị sống cho học sinh phổ thông qua môn Giáo dục công dân CTV207 2 15   30   45
6 Những vấn đề thời đại ngày nay CTV333 2 15   30   45
7 Tôn giáo học CTV305 2 15   30   45
8 Kinh tế học và giáo dục kinh doanh cho học sinh phổ thông CTV209 2 15   30   45
9 Đạo đức nghề nghiệp CTV210 2 15   30   45
I.2. Khối kiến thức chuyên ngành 16 tín chỉ
Bắt buộc 10 tín chỉ
10 Xây dựng, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia và biển đảo Việt Nam QAV910 2 15   30   45
11 Một số tác phẩm của Mác và Ăngghen CTV318 2 15   30   45
12 Một số tác phẩm của Lênin CTV319 2 15   30   45
13 Đường lối quân sự của Đảng Cộng sản Việt Nam QAV811 2 15   30   45
14 Lôgic biện chứng CTV325 2 15   30   45
Tự chọn (chọn 3 trong 6 môn học sau) 06 tín chỉ
15 Một số chuyên đề triết học CTV216 2 15   30   45
16 Một số chuyên đề chủ nghĩa xã hội khoa học CTV218 2 15   30   45
17 Một số chuyên đề kinh tế chính trị CTV217 2 15   30   45
18 Một số chuyên đề lịch sử Đảng CTV317 2 15   30   45
19 Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh QAV811 2 15   30   45
20 Lịch sử các học thuyết kinh tế CTV309 2 15   30   45
II. Khối kiến thức nghiệp vụ 17 tín chỉ
21 Tâm lý - Giáo dục TLV101 2 30       60
22 Phương pháp luận nghiên cứu khoa học ngành Giáo dục công dân CTV407 2 15   30   45
23 Kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực người học CTV335 2 15   30   45
24 Phương pháp dạy học môn GDCD ở trường phổ thông CTV304 3 30   30   75
25 Kỹ năng phát triển chương trình môn GDCD ở trường phổ thông CTV340 2 15   30   45
26 Thiết kế và tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học Giáo dục công dân ở trường phổ thông CTV339 2 15     30 45
27 Thực tập sư phạm CTV308 4       180  
III. Khóa luận tốt nghiệp hoặc các môn chuyên ngành thay thế 04 tín chỉ
III.1 Khóa luận tốt nghiệp   4     120   60
III.2 Các môn chuyên ngành thay thế (chọn 2 trong số các môn học sau) 04 tín chỉ
28 Lý luận và thực hành dạy học môn Giáo dục công dân ở trường trung học phổ thông CTV410 2 15   30   45
29 Sự vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam CTV411 2 15   30   45
30 Sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng Cộng sản Việt Nam vào sự nghiệp đổi mới ở nước ta hiện nay CTV412 2 15   30   45
TỔNG SỐ TÍN CHỈ 55 tín chỉ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây