GIÁO DỤC CÔNG DÂN

Thứ năm - 10/09/2015 09:52
Mã ngành: D140204
Tổng số tín chỉ phải tích luỹ: 135 (Không tính môn học: GDQP-AN 08 tín chỉ, GDTC 04 tín chỉ), trong đó:
  - Khối kiến thức đại cương:            21 tín chỉ
  - Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 70 tín chỉ
    + Khối kiến thức của nhóm ngành: 42 tín chỉ
    + Khối kiến thức chuyên ngành:   28 tín chỉ
      Bắt buộc: 22 tín chỉ
      Tự chọn:        6 tín chỉ
  - Khối kiến thức nghiệp vụ: 37 tín chỉ
                Bắt buộc:       33 tín chỉ
                Tự chọn:        4 tín chỉ
  - Khóa luận tốt nghiệp hoặc các học phần thay thế: 7 tín chỉ
 
 
KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
 
Số
TT
Môn học Mã số Số tín chỉ Loại giờ tín chỉ
Lên lớp Thực hành thí nghiệm, thực tập, thực tế Tự học, tự nghiên cứu
Lý thuyết Bài tập Xêmina, thảo luận
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
I Khối kiến thức đại cương   21          
 1.  
Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin 1 (Lý luận chính trị 1) CT101 2 21   18   60
 1.  
Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin 2 (Lý luận chính trị 2) CT102 3 32   26   90
 1.  
Tư tưởng Hồ Chí Minh (Lý luận chính trị 3) CT103 2 21   18   60
 1.  
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (Lý luận chính trị 4) CT104 3 32   26   90
 1.  
Ngoại ngữ 1 TA101 3 30 15     75
 1.  
Ngoại ngữ 2 TA102 2 20 10     45
 1.  
Ngoại ngữ 3 TA103 2 20 10     45
 1.  
Tin học TH101 2 15     30 45
 1.  
Giáo dục thể chất 1 TC101 1       30 15
 1.  
Giáo dục thể chất 2 TC102 1       30 15
 1.  
Giáo dục thể chất 3 TC103 1       30 15
 1.  
Pháp luật đại cương PL101 2 15   30   45
II Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp   67          
II.1 Khối kiến thức cơ bản của nhóm ngành   42          
 1.  
Lịch sử văn minh thế giới LS202 2 15   30   45
 1.  
Cơ sở văn hóa Việt Nam VH201 2 15   30   45
 1.  
Lôgic học CT202 2 15   30   45
 1.  
Lịch sử tư tưởng Việt Nam CT329 2 15   30   45
 1.  
Giáo dục môi trường cho học sinh phổ thông CT203 3 30   30   75
18 Giáo dục pháp luật cho học sinh phổ thông CT204 3 30   30   75
 1.  
Đạo đức học và giáo dục đạo đức cho học sinh phổ thông CT205 3 30   30   75
 1.  
Mỹ học và giáo dục thẩm mỹ cho học sinh phổ thông CT206 3 30   30   75
 1.  
Giá trị sống và giáo dục giá trị sống cho học sinh phổ thông qua môn Giáo dục công dân CT207 3 30   30   75
 1.  
Dân số và phát triển CT208 2 15   30   45
 1.  
Xã hội học CT306 2 15   30   45
 1.  
Những vấn đề thời đại ngày nay CT333 3 30   30   45
 1.  
Tôn giáo học CT305 2 15   30   45
 1.  
Giáo dục gia đình CT323 2 15   30   45
 1.  
Xây dựng, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia và biển đảo Việt Nam QA910.CT 2 15   30   45
 1.  
Kinh tế học và giáo dục kinh doanh cho học sinh phổ thông CT209 3 30   30   75
 1.  
Đạo đức nghề nghiệp CT210 2 15   30   45
 1.  
Thực tế chính trị - xã hội CT211 1       15 30
II.2. Khối kiến thức chuyên ngành   28          
Bắt buộc   22          
 1.  
Tiếng Anh chuyên ngành CT212 3 30   30   75
 1.  
Lịch sử triết học CT213 5 45   60   120
 1.  
Đường lối quân sự của Đảng Cộng sản Việt Nam QA811 2 15   30   45
 1.  
Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh CT221 2 15   30   45
 1.  
Chính trị học CT215 2 15   30   45
 1.  
Một số tác phẩm của Mác và Ăngghen CT318 3 30   30   75
 1.  
Một số tác phẩm của Lênin CT319 3 30   30   75
 1.  
Một số tác phẩm của Hồ Chí Minh CT320 2 15   30   45
Tự chọn   6          
  Tự chọn 1 (chọn 1 trong 2 môn sau)              
 1.  
Một số chuyên đề triết học CT216 2 15   30   45
 1.  
Một số chuyên đề kinh tế chính trị CT217 2 15   30   45
  Tự chọn 2 (chọn 1 trong 2 học phần sau)              
 1.  
Một số chuyên đề chủ nghĩa xã hội khoa học CT218 2 15   30   45
 1.  
Một số chuyên đề lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam CT317 2 15   30   45
  Tự chọn 3 (chọn 1 trong 2 học phần sau)              
 1.  
Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh CT219 2 15   30   45
 1.  
Lôgic biện chứng CT325 2 15   30   45
 1.  
Lịch sử các học thuyết kinh tế CT309 2 15   30   45
III Khối kiến thức nghiệp vụ   37          
Bắt buộc   33          
 1.  
Tâm lý học đại cương (Tâm lý học 1) TL501 2 15   30   45
 1.  
Tâm lý học sư phạm và tâm lý học lứa tuổi THPT (Tâm lý học 2) TL502 2 15   30   45
 1.  
Những vấn đề chung về giáo dục học GD501 2 15   30   45
 1.  
Lý luận dạy học và lý luận giáo dục ở trường THPT (Giáo dục học 2) GD502 2 15   30   45
 1.  
Phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên ngành CT407 2 15   30   45
 1.  
Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh phổ thông qua dạy học môn Giáo dục công dân CT334 2 15     30 45
 1.  
Kiểm tra, đánh giá trong dạy học môn Giáo dục công dân theo chuẩn năng lực ở trường THPT CT335 2 15   30   45
 1.  
Lý luận chung về dạy học môn Giáo dục công dân ở trường THPT CT336 3 30   30   75
 1.  
Thực hành phương pháp dạy học môn Giáo dục công dân ở trường phổ thông (phần 1) CT337 2       60 30
 1.  
Thực hành phương pháp dạy học môn Giáo dục công dân ở trường phổ thông (phần 2) CT338 3       90 45
 1.  
Thực hành sư phạm 1 CT408 2       60 30
 1.  
Thực hành sư phạm 2 CT409 2       60 30
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
 1.  
Thực tập sư phạm 1 CT603 3       135  
 1.  
Thực tập sư phạm 2 CT604 4       180  
Tự chọn: Chọn 2 môn trong các môn sau   4          
 1.  
Giao tiếp sư phạm TL305 2 15   30   45
 1.  
Tâm lý học giới tính TL306 2 15   30   45
 1.  
Những vấn đề giáo dục cần cập nhật GD303 2 15   15 15 45
 1.  
Kỹ năng tư vấn cá nhân về khám phá, lựa chọn và phát triển nghề nghiệp cho học sinh THPT TL303 2 15   30   45
 1.  
Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo môn Giáo dục công dân ở trường phổ thông CT339 2 15     30 45
 1.  
Kỹ năng phát triển chương trình môn Giáo dục công dân ở trường THPT CT340 2 15     30 45
 1.  
Một số phương pháp dạy học và kỹ thuật dạy học tích cực trong dạy học môn Giáo dục công dân CT341 2 15     30 45
 1.  
Kỹ thuật sử dụng phương tiện dạy học trong dạy học môn Giáo dục công dân CT342 2 15     30 45
IV Khóa luận tốt nghiệp và các môn học chuyên ngành thay thế   7          
 1.  
Khóa luận tốt nghiệp CT703 7         315
  Các môn học chuyên ngành thay thế   7          
Bắt buộc   3          
 1.  
Lý luận và thực hành dạy học môn Giáo dục công dân ở trường trung học phổ thông CT410 3 10   25   60
Tự chọn: Chọn 1 trong 2 môn   4          
 1.  
Sự vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam CT411 4 15   30   90
 1.  
Sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng Cộng sản Việt Nam vào sự nghiệp đổi mới ở nước ta hiện nay CT412 4 15   30   90
  Tổng số   135          
 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây