Physics Education in English

Thứ tư - 02/08/2017 21:52

Physics Education in English

Code:
Total number of credits: 150 (Excluding subjects: GDQP-AN 08 credits, Physical education 04 credits):
  - General knowledge           36 credits
  - Knowledge of professional education: 70 credits
    + Knowledge of the sector: 13 credits
    + Specialized knowledge:   57 credits
      Madatory: 53 credits
      Option:          4 credits
  - Pedagogic profession knowledge: 37 credits
              Madatory: 33 credits
               Options: 4 credits
  -- Graduation thesis or replaced modules: 7 credits
 
 
CURRICULUM
 
Numerical order Subjects Code Credits Loại giờ tín chỉ
Lên lớp Practice, Experiment Self-learning, self-studing
Theory Exercise Seminar, discussion
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
I General knowledge   36          
 1.  
Political theory 1 CT101 2 21   18   60
 1.  
Political theory 2 CT102 3 32   26   90
 1.  
Political theory 3 CT103 2 21   18   60
 1.  
Political theory 4 CT104 3 32   26   90
 1.  
General laws PL101 2 15 30     60
 1.  
English 1 TA101 9 90 45     225
 1.  
English 2 TA102 9 90 45     225
 1.  
English 3 TA103 6 60 30     150
 1.  
Informatics TH101 2 15 30     45
 1.  
Physical education 1 TC101 1       30 15
 1.  
Physical education 2 TC102 1       30 15
 1.  
Physical education 3 TC103 1       30 15
II Knowledge of professional education:   70          
   II.1 Basic knowledge of the sector   13          
 1.  
Mathematics for Physics 1 (Multivariate Function and differential equation) TN211 4 30 60     90
 1.  
Mathematics for Physics 2 (Linear Algebra) TN212 3 30 30     75
 1.  
Science 2 (Chemistry) KHTN 2 3 30 12 18   75
 1.  
Science 3 (Biology) KHTN 3 3 30 16   14 75
II.2 Specialized knowledge         57          
Mandatory   53          
 1.  
English for Physics VL231 3 15 30   30 75
 1.  
Mechanics VL221 4 30 60     90
 1.  
Electricity and  Magnetism VL222 3 30 30     75
 1.  
Optics VL223 4 45 30     105
 1.  
Electrodynamics VL224 2 15 30     45
 1.  
Quantum mechanics VL225 4 45 30     105
 1.  
Statistical Physics VL226 3 30 30     75
 1.  
Mathematical Methods in Physics VL227 3 30 30     75
 1.  
Molecular Physics and Thermodynamics VL305 3 30 30     75
 1.  
Oscillations and Waves VL308 2 15 30     45
 1.  
Atomic and Nuclear Physics VL311 3 30 30     75
 1.  
Astronomy VL312 2 15 30     45
 1.  
Fundamental Physics in
 Practice 1
VL313 2       60 30
 1.  
Fundamental Physics in
 Practice 2
VL314 2       60 30
 1.  
Heat engineering and internal combustion engine KT301 2 15     30 45
 1.  
Electrical Enginnering KT302 2 15     30 45
 1.  
Electronic Enginnering KT303 2 15     30 45
 1.  
Theoretical Mechanics VL201 2 15 30     45
 1.  
Solid State Physics VL319 3 30 30     75
 1.  
History of Physics VL326 2 15   30   45
Option: Choose from 02 subjects   4          
 1.  
Numerical method VL228 2 15     30 45
 1.  
Modern Physics VL229 2 15   30   45
 1.  
Introduction to quantum theory in solid state VL230 2 15   30   45
 1.  
Thermodynamics VL322 2 15   30   45
 1.  
Computational Physics VL325 2 15     30 45
III Pedagogic profession knowledge   37          
Madatory   33          
 1.  
Psychology 1 TL501 2 15   30   45
 1.  
Psychology 2 TL502 2 15   30   45
 1.  
Pedagogy 1 GD501 2 15   30   45
 1.  
Pedagogy 2 GD502 2         45
 1.  
Methods of Scientific Research and Education in Physics VL301 2 15   30   45
 1.  
Principles and Methods of  Physical Education in School VL302 3 30 30     75
 1.  
Physical Curricumlum Research  in School VL303 3 30 30     75
 1.  
Testing and Assessment in Physical Education VL304 2 15   30   45
 1.  
Application of softwares in  Physical Education in School VL331 2 15 30     45
 1.  
Experimental Equipments in Physical Education at School VL306 2       60 30
 1.  
Educational Practice 1 VL307 2       60 30
 1.  
Educational Practice 2 VL332 2       60 30
 1.  
Educational Practice in School 1 VL405 3         135
 1.  
Educational Practice in School 2 VL309 4         180
Option: Choose from 02 subjects   4          
 1.  
Methods of Active Education in School VL310 2 15 30     45
 1.  
Methods of problem teaching in School VL327 2 15   30   45
 1.  
Application of E-Learning in Physical Education at School VL329 2 15   30   45
 1.  
Psychology of Sexuality TL306 2 15   15 15 45
 1.  
Interview Skills for  Detecting, Choosing and Developing Job Trends of Students in School TL303 2 15     30 45
 1.  
Update of Education GD303 2 15   15 15 45
 1.  
Interview in School TL304 2 15     30 45
 1.  
Educational Communication TL305 2 15     30 45
 1.  
Methods of Learning and Studying for Students GD304 2 15   15 15 45
IV Graduation thesis or replaced modules   7          
 1.  
Graduation thesis VL801 7         315
  Specialized subjects replace graduation thesis   7          
  Option: Choose from 01 subjects   3          
 1.  
Mechanics VL455 3 30 30     75
 1.  
General Electric VL456 3 30 30     75
 1.  
Statistical Physics of many body systems VL457 3 30 30     75
  Option: Choose from 01 subjects   4          
 1.  
Microscope mechanics VL458 4 45 30     105
 1.  
Methods of Physical Education in School VL459 4 30 60     90
  Total   150          
 
 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây