Tìm kiếm những gì bạn muốn
Nguyễn Quang Huy Chức vụ: Hiệu trưởng Đơn vị: Ban Giám hiệu Số điện thoại: 2113863452 Email: nqhuy@hpu2.edu.vn
Phùng Gia Thế Chức vụ: Trưởng phòng Đơn vị: Phòng Đào tạo Số điện thoại: 986700717 Email: phunggiathe@hpu2.edu.vn; phunggiathe@gmail.com
Lê Thị Thu Hiền Chức vụ: Giảng viên chính Đơn vị: Khoa Ngữ văn Số điện thoại: 982066988 Email: lethuhiensp2@gmail.com
Nguyễn Huy Thảo Chức vụ: Tổ trưởng Đơn vị: Khoa Vật lý Số điện thoại: 912336635 Email: nguyenhuythao@hpu2.edu.vn
Đinh Anh Dũng Chức vụ: Phó Trưởng phòng Đơn vị: Phòng Đào tạo Số điện thoại: 2113863203 Email: trungduy.sp2@gmail.com
Trần Quang Huy Chức vụ: Giảng viên Đơn vị: Khoa Vật lý Số điện thoại: 1689291840 Email: tranquanghuy@hpu2.edu.vn
Phan Thị Thanh Hồng Chức vụ: Giảng viên Đơn vị: Khoa Vật lý Số điện thoại: 977395430 Email: phanthithanhhong@hpu2.edu.vn
Lê Khắc Quynh Chức vụ: Giảng viên Đơn vị: Khoa Vật lý Số điện thoại: 983104033 Email: quynhlk@gmail.com
Nguyễn Văn Nam Chức vụ: Giảng viên Đơn vị: Khoa Lịch sử Số điện thoại: 1688602404 Email: quangnamnguyensp2@gmail.com
Trịnh Ngọc Trúc Chức vụ: Chuyên viên Đơn vị: Phòng Đào tạo Số điện thoại: 917657268 Email: tntrucsp2@hpu2.edu.vn
Nguyễn Thị Phương lan Chức vụ: Giảng viên Đơn vị: Khoa Vật lý Số điện thoại: 988710798 Email: lanntphuong@gmail.com
Trần Thái Hoa Chức vụ: Giảng viên Đơn vị: Khoa Vật lý Số điện thoại: 912056121 Email: tranthaihoa@hpu2.edu.vn
Nguyễn Anh Dũng Chức vụ: Giảng viên Đơn vị: Khoa Vật lý Số điện thoại: 988944081 Email: nguyenanhdung@hpu2.edu.vn
Nguyễn Văn Dương Chức vụ: Giảng viên Đơn vị: Khoa Vật lý Số điện thoại: 975336077 Email: nguyenvanduong@hpu2.edu.vn
Phạm Thị Minh Hạnh Chức vụ: Giảng viên Đơn vị: Khoa Vật lý Số điện thoại: 914110656 Email: phamthiminhhanh@hpu2.edu.vn
Nguyễn Thị Hà Loan Chức vụ: Giảng viên cao cấp Đơn vị: Khoa Vật lý Số điện thoại: 915170642 Email: nguyenthihaloan@hpu2.edu.vn
Đào Công Nghinh Chức vụ: Tổ trưởng Đơn vị: Khoa Vật lý Số điện thoại: 913391290 Email: daocongnghinh@hpu2.edu.vn
Nguyễn Thị Thắm Chức vụ: Giảng viên Đơn vị: Khoa Vật lý Số điện thoại: 974259950 Email: nguyenthitham@hpu2.edu.vn
Lưu Thị Kim Thanh Chức vụ: Giảng viên Đơn vị: Khoa Vật lý Số điện thoại: 914650582 Email: luuthikimthanh@hpu2.edu.vn
Hán Thị Hương Thuỷ Chức vụ: Giảng viên Đơn vị: Khoa Vật lý Số điện thoại: 982509466 Email: hanthihuongthuy@hpu2.edu.vn
Nguyễn Ngọc Tuấn Chức vụ: Giảng viên Đơn vị: Khoa Vật lý Số điện thoại: 983848799 Email: nntuan.sp2@gmail.com; nntuan.sp2@ms.hpu2.edu.vn; nguyenngoctuan@hpu2.edu.vn
La Việt Hồng Chức vụ: Phó trưởng khoa Đơn vị: Khoa Sinh-KTNN Số điện thoại: 973376668 Email: laviethong.sp2@gmail.com, laviethong@hpu2.edu.vn
Hà Thanh Hùng Chức vụ: Giảng viên Đơn vị: Khoa Vật lý Số điện thoại: 2113863201 Email: hathanhhung@hpu2.edu.vn
Cao Bá Cường Chức vụ: Trưởng phòng Đơn vị: Phòng CTCT-HSSV Số điện thoại: 988976359 Email: cuongcb@hpu2.edu.vn
Nguyễn Văn Đính Chức vụ: Trưởng khoa Đơn vị: Khoa Sinh-KTNN Số điện thoại: 977490482 Email: nguyenvandinhsp2@gmail.com
Phạm Phú Cam Chức vụ: Phó Trưởng phòng Đơn vị: Viện Nghiên cứu Sư phạm Số điện thoại: 904713536 Email: phamphucam@gmail.com
An Biên Thùy Chức vụ: Tổ trưởng Đơn vị: Khoa Sinh-KTNN Số điện thoại: 914706176 Email: thuyanbien@gmail.com
Nguyen Van Thu Chức vụ: Trưởng khoa Đơn vị: Khoa Vật lý Email: nvthu@live.com
Nguyễn Thị Duyên Chức vụ: Giảng viên Đơn vị: Khoa Giáo dục Tiểu học Email: nguyenthiduyen210hpu2@gmail.com
Nguyễn Văn Dũng Chức vụ: Trưởng khoa Đơn vị: Khoa Lịch sử Số điện thoại: 987002279 Email: nguyenvandung@hpu2.edu.vn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây