Lịch công tác tuần 37 năm học 2016 - 2017

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37, NĂM HỌC 2016 - 2017
TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2 (Từ 17/4/2017 đến 23/4/2017)

Tải về, Tại đây
 
THỨ, NGÀY SÁNG CHIỀU TỐI
THỨ HAI
17-4
 • 8h30: Giao ban BGH (PH3).
 • 8h30: Sinh viên nhận Học bổng khuyến khích học tập học kỳ I, năm học 2016-2017 tại Phòng Tài vụ.
 • 10h00: Họp xét hết tập sự cho viên chức hợp đồng tháng 3, 4 năm 2016 (PH3; TP: BGH, CTCĐ, BT ĐTN, Trưởng các phòng: ĐT, SĐH, TCCB, HCTH, Tài vụ, Thanh tra, QTĐS, KHCN&HTQT).
 • 10h30: Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trường ĐHSP Hà Nội 2 với Tổ chức National Geographic Learning (PHQT; TP: BGH, ĐANN 2020; Lãnh đạo các đơn vị: P. KHCN&HTQT, K.Ngoại ngữ).
 • 14h00: Hội đồng xác định danh mục đề xuất đề tài KHCN cấp Bộ năm 2018 (PHQT; TP: theo Quyết định).
 • 14h00: Họp Ban Tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 4 năm 2017 (Thư viện Hán ngữ; TP: theo Quyết định.)
 • 15h30: Hội thảo sinh viên K.Vật lý (HTL; theo Kế hoạch của K.Vật lý).
 • 19h00: Đại hội liên chi đoàn K.Toán nhiệm kỳ 2017 - 2019, phiên thứ hai (HTL).
 • 19h30: Đại hội liên chi đoàn K.GDMN nhiệm kỳ 2017 - 2019, phiên thứ nhất (GĐ D.2.3).
THỨ BA
18-4
 • Đoàn công tác ĐUK các trường ĐH, CĐ Hà Nội làm việc với ĐUK các trường ĐH, CĐ TP. Hồ Chí Minh (18-22/4; TP: theo Giấy mời).
 • 8h00: Dự Hội nghị khoa học sinh viên toàn quốc về lĩnh vực thể thao lần thứ 9 năm 2017 tại Bắc Ninh (TP: theo Giấy mời).
 • 8h30: Viện NCKH&ƯD tham quan, học tập tại Viện Công nghệ sinh học Lâm nghiệp, Đại học Lâm nghiệp (theo Kế hoạch của Viện NCKH&ƯD).
 • 13h30: Hội thảo khoa học sinh viên K.Sinh-KTNN (HTL; theo Kế hoạch của K.Sinh-KTNN).
 • 14h00: Dự Bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS. Phan Xuân Dũng tại Hà Nội (TP: theo Giấy mời).
 • 15h30: Họp chuẩn bị nội dung cho Hội nghị học tập cấp trường năm học 2016 - 2017 (PH1; TP: theo Giấy mời).
 • 17h45: Phát thanh.
 • 19h00: Đại hội liên chi đoàn K.GDMN nhiệm kỳ 2017 - 2019, phiên thứ hai (HTL).
 • 19h30: Đại hội liên chi đoàn K.Hóa học nhiệm kỳ 2017 - 2019, phiên thứ nhất (GĐ D.2.3).
THỨ TƯ
19-4
 • 8h30: Lễ tổng kết khóa 39, Khoa CNTT (PHQT; theo Kế hoạch của K.CNTT).
 • 9h30: Hội thảo khoa học sinh viên K.Ngữ văn năm học 2016 - 2017 (HTL; theo Kế hoạch của K.Ngữ văn).
 • 10h30: Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Cơ sở của ThS. Bùi Ngọc Mười (PH3; TP: theo Quyết định).
 • 14h00: Hiệu trưởng tiếp dân (PH3).
 • 15h00: Tổng duyệt Chương trình Đại hội đại biểu Liên chi đoàn K.Ngữ văn (HTL; TP: BCH LCĐ, các tiểu ban ĐH, đội văn nghệ K.Ngữ văn).
 • 19h00: Đại hội liên chi đoàn K.Hóa học nhiệm kỳ 2017 - 2019, phiên thứ hai (HTL).
THỨ NĂM
20-4
 • 8h30: Chấm thi tuyển sinh các ngành: GDTH, SP Ngữ văn, SP Sinh học, SP Tiếng Anh, SP Tin học Trường CĐSP Hà Giang; ngành GDMN Trường Trung cấp Bách nghệ Thanh Hóa và tốt nghiệp ngành GDMN Trường CĐSP Hà Nam (PH1).
 • 10h00: Họp Hội đồng xét kỷ luật sinh viên (PH3; TP: theo Quyết định).
 
 • 14h30: Họp tổng kết TTSP K39 đợt 2 năm học 2016-2017 và tổng kết, rút kinh nghiệm về việc giảng viên tham gia SHCM tại trường phổ thông và mầm non (HTL; TP: BGH, BTĐTN; Trưởng các phòng: ĐT, CTCT-HSSV, Tài vụ; Trưởng khoa; Trưởng bộ môn PPGD các khoa; Trưởng bộ môn TLGD; VT V.NCSP; GĐ TT.GDQP&AN; các giảng viên tham gia sinh hoạt chuyên môn tại các trường thực tập và Trưởng đoàn, Phó trưởng đoàn TTSP K39).
 • 14h30: Họp xét TCXH, MGHP, hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II, năm học 2016 - 2017 (PHQT; TP: BGH, P. CTCT-HSSV, P. Đào tạo, P.HCTH, P. Tài vụ, CTCĐ, BT ĐTN, CT HSV; Lãnh đạo, TLTC các khoa và TT GDQP&AN).
 • 15h00: Hội đồng tuyển sinh SĐH kiểm tra khu vực làm việc của Ban Đề thi.
 • 17h45: Phát thanh.
 • 19h30: Họp BCH Đoàn trường mở rộng (PH1).
THỨ SÁU
21-4
 • 9h00: Khai mạc Ngày sách Việt Nam lần thứ 4 năm 2017 (theo Kế hoạch của BTC).
 • 14h00: Họp Ban Coi thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2017 (PHQT; TP: HĐTS, Ban Coi thi, Ban Thanh tra).
 • 14h00: Hội thi “Làm đồ dùng dạy học ở tiểu học” (GĐ D.2.3; theo Kế hoạch của K.GDTH).
 • 15h00: Làm thủ tục dự thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2017 (HTL).
 
THỨ BẢY
22-4
 • 7h00: Thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2017 (Viện NCSP).
 • 7h30: Họp Hội đồng thi tuyển sinh ngành GDMN tại Trung tâm GDTX số 2 tỉnh Bắc Ninh (xe đi 05h30).
 • 7h30: Phun thuốc diệt muỗi phòng bệnh (22-23/4; theo Kế hoạch đã gửi tới các đơn vị)
 • 7h30: Tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ bậc 2 (GĐ B, C, D và E; TP: theo Quyết định).
 • 8h00: Hội thảo rà soát các văn bản Chuẩn nghề nghiệp giảng viên sư phạm, Chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông và Chuẩn Hiệu trưởng phổ thông (HTL; TP: Lãnh đạo Bộ GD&ĐT, Cục NG&CBQLCSGD, BQL chương trình ETEP; Ngân hàng thế giới; các trường tham gia ETEP, các trường phổ thông, trường CĐSP, trường ĐHSP và cơ quan quản lý giáo dục địa phương; Trường ĐHSP Hà Nội 2: ĐU, BGH, Trưởng, Phó các khoa, Trưởng bộ môn và Bộ môn TLGD).
 • 8h00: Đại hội liên chi đoàn K.GDTC nhiệm kỳ 2017 - 2019, phiên thứ nhất (GĐ D.2.3).
 • 8h00: Tổng VSMT theo chủ đề “Sạch nhà - Sạch khu dân cư - Đẹp phố Xuân Hoà” (P.CTCT-HSSV phát thanh, P. QTĐS, Trạm Y tế, ĐTN, lãnh đạo và TLTC các khoa kiểm tra, đôn đốc các khu vực).
 • 13h30: Đại hội liên chi đoàn K.GDTC nhiệm kỳ 2017 - 2019, phiên thứ hai (GĐ D.2.3).
 • 19h30: Đại hội liên chi đoàn K.Ngữ văn nhiệm kỳ 2017 - 2019, phiên thứ nhất (GĐ D.2.3).
CHỦ NHẬT
23-4
   
 • 19h00: Đại hội liên chi đoàn K.Ngữ văn nhiệm kỳ 2017 - 2019, phiên thứ hai (HTL).
 • 19h30: Đại hội liên chi đoàn K.Lịch sử nhiệm kỳ 2017 - 2019, phiên thứ nhất (GĐ D.2.3).
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây