Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

https://ms.hpu2.edu.vn


NGÀNH SƯ PHẠM THỂ DỤC THỂ THAO - GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

 
CHUẨN ĐÀO TẠO
NGÀNH SƯ PHẠM THỂ DỤC THỂ THAO - GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG
Người tốt nghiệp ngành Sư phạm Thể dục Thể thao – Giáo dục Quốc phòng đạt được các tiêu chuẩn sau:
1. Kiến thức
 • Có hiểu biết về Các nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt nam, về hiến pháp, pháp luật của nhà nước; có hiểu biết chung về các vấn đề kinh tế, chính trị, văn hóa và môi trường của Việt Nam và thế giới.
 • Nắm vững kiến thức thể dục thể thao, an ninh quốc phòng (bao gồm kiến thức cơ sở, kiến thức chuyên ngành), lí luận dạy học thể dục thể thao, an ninh quốc phòng và lí luận giáo dục để thực hiện nhiệm vụ dạy học bộ môn thể dục thể thao, giáo dục quốc phòng, tổ chức các hoạt động thể thao ngoại khóa và giáo dục học sinh ở trường trung học phổ thông.
 • Có trình độ ngoại ngữ (tiếng Anh) đáp ứng yêu cầu công tác trong bối cảnh hội nhập quốc tế, có thể đọc, dịch tài liệu chuyên môn và giao tiếp thông thường bằng ngoại ngữ (tương đương tiếng Anh trình độ B).
 • Có trình độ tin học cơ bản, xử lí tốt tin học văn phòng. Có khả năng sử dụng một số phần mềm thông dụng hỗ trợ công tác chuyên môn và nghiệp vụ.
2. Kĩ năng
Đã được rèn luyện đạt mức độ thạo các kĩ năng cơ bản trong việc tổ chức hoạt động dạy học, tổ chức các hoạt động thể thao ngoại khóa và giáo dục học sinh:
 • Kĩ năng tổ chức dạy học TD-TT và GDQP: phân tích chương trình, thiết kế bài giảng, tổ chức dạy học, kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của học sinh.
 • Kĩ năng tổ chức các hoạt động thể thao ngoại khóa.
 • Kĩ năng tổ chức hoạt động giáo dục: giáo dục đạo đức thông qua môn học và qua các hoạt động giáo dục, chủ nhiệm lớp, công tác đoàn, tổ chức hoạt động tập thể cho học sinh.
3. Phẩm chất
 • Trung thành với Tổ quốc; có ý thức chấp hành pháp luật, thực hiện nghĩa vụ công dân.
 • Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp tốt. Có tác phong sư phạm chuẩn mực. Biết cách hoà đồng và chia sẻ với mọi người, có tinh thần hợp tác làm việc vì mục tiêu chung.
4. Năng lực
 • Có năng lực sư phạm để thực hiện nhiệm vụ dạy học bộ môn thể dục thể thao, giáo dục quốc phòng, tổ chức các hoạt động thể thao ngoại khóa và giáo dục học sinh ở trường trung học phổ thông. Có khả năng đảm nhiệm các công việc tương tự ở các trường đào tạo nghề, trung cấp nghề.
 • Có năng lực tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; có phương pháp làm việc khoa học và chuyên nghiệp; có khả năng làm việc theo nhóm.
 • Có thể tham gia giảng dạy các nội dung thuộc kiến thức thể dục thể thao, tổ chức các hoạt động thể thao ngoại khóa ở các trường cao đẳng, đại học; tổ chức các hoạt động thể thao phong trào; có thể tiếp tục học lên trình độ thạc sĩ, tiến sĩ; có thể bổ sung kiến thức để chuyển đổi sang các ngành nghề khác khi cần thiết.
CHUẨN ĐÀO TẠO
NGÀNH SƯ PHẠM THỂ DỤC THỂ THAO
Người tốt nghiệp ngành Sư phạm Thể dục Thể thao đạt được các tiêu chuẩn sau:
1. Kiến thức
 • Có hiểu biết về Các nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt nam, về hiến pháp, pháp luật của nhà nước; có hiểu biết chung về các vấn đề kinh tế, chính trị, văn hóa và môi trường của Việt Nam và thế giới.
 • Nắm vững kiến thức thể dục thể thao (bao gồm kiến thức cơ sở, kiến thức chuyên ngành), lí luận dạy học thể dục thể thao và lí luận giáo dục để thực hiện nhiệm vụ dạy học bộ môn thể dục thể thao, tổ chức các hoạt động thể thao ngoại khóa và giáo dục học sinh ở trường trung học phổ thông.
 • Có trình độ ngoại ngữ (tiếng Anh) đáp ứng yêu cầu công tác trong bối cảnh hội nhập quốc tế, có thể đọc, dịch tài liệu chuyên môn và giao tiếp thông thường bằng ngoại ngữ (tương đương tiếng Anh trình độ B).
 • Có trình độ tin học cơ bản, xử lí tốt tin học văn phòng. Có khả năng sử dụng một số phần mềm thông dụng hỗ trợ công tác chuyên môn và nghiệp vụ.
2. Kĩ năng
Đã được rèn luyện đạt mức độ thạo các kĩ năng cơ bản trong việc dạy học, tổ chức các hoạt động thể thao ngoại khóa và giáo dục học sinh:
 • Kĩ năng dạy học: phân tích chương trình, thiết kế bài giảng, tổ chức hoạt động dạy học tất cả các môn thể dục thể thao ở bậc học phổ thông, kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của học sinh, đạt đẳng cấp vận động viên cấp 3 tối thiểu 2 môn chuyên ngành và vận động viên cấp 2 tối thiểu 1 môn nâng cao.
 • Kĩ năng tổ chức các hoạt động thể thao ngoại khóa.
 • Kĩ năng giáo dục: giáo dục đạo đức, chủ nhiệm lớp, công tác đoàn, tổ chức hoạt động tập thể cho học sinh.
3. Phẩm chất
 • Trung thành với Tổ quốc; có ý thức chấp hành pháp luật, thực hiện nghĩa vụ công dân.
 • Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp tốt. Có tác phong sư phạm chuẩn mực. Biết cách hoà đồng và chia sẻ với mọi người, có tinh thần hợp tác làm việc vì mục tiêu chung.
4. Năng lực
 • Có năng lực sư phạm để thực hiện nhiệm vụ dạy học bộ môn thể dục thể thao, tổ chức các hoạt động thể thao ngoại khóa và giáo dục học sinh ở trường trung học phổ thông. Có khả năng đảm nhiệm các công việc tương tự ở các trường đào tạo nghề, trung cấp nghề.
 • Có năng lực tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; có phương pháp làm việc khoa học và chuyên nghiệp; có khả năng làm việc theo nhóm.
 • Có thể tham gia giảng dạy các nội dung thuộc kiến thức thể dục thể thao, tổ chức các hoạt động thể thao ngoại khóa ở các trường cao đẳng, đại học; có thể tham gia tổ chức các hoạt động thể thao phong trào; có thể tiếp tục học lên trình độ thạc sĩ, tiến sĩ; có thể bổ sung kiến thức để chuyển đổi sang các ngành nghề khác khi cần thiết.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây