Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

https://ms.hpu2.edu.vn


GIÁO DỤC MẦM NON (Liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học)

Mã ngành: D220204
Tổng số tín chỉ phải tích luỹ: 55, trong đó:
            I. Khối kiến thức chuyên nghiệp:                                                       28 (tín chỉ)
            II. Khối kiến thức nghiệp vụ:                                                              23 (tín chỉ)
            III. Khóa luận tốt nghiệp hoặc các môn chuyên ngành thay thế:       04 (tín chỉ)


KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
 
Số
TT
Môn học Mã số Số tín chỉ Loại giờ tín chỉ
Lên lớp Thực hành thí nghiệm,
Thực tập, thực tế
Tự học, Tự nghiên cứu
Lý thuyết Bài tập Xêmina, thảo luận
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
I. Khối kiến thức chuyên nghiệp 28 tín chỉ
I.1. Khối kiến thức của nhóm ngành 12 tín chỉ
 1.  
Văn học trẻ em GM201 2 15   30   45
 1.  
Văn học dân gian Việt Nam GM202 2 15   30   45
 1.  
Cơ sở văn hóa Việt Nam GM203 2 15   30   45
 1.  
Sinh lý trẻ em GM204 2 15   30   45
 1.  
Âm nhạc cơ bản GM205 2 15     30 45
 1.  
Mỹ thuật cơ bản GM206 2 15     30 45
I.2. Khối kiến thức chuyên ngành 16 tín chỉ
 1.  
Tiếng Việt GM208 2 15 30     45
 1.  
Toán cơ sở GM209 2 15 30     45
 1.  
Cơ sở khoa học tự nhiên và xã hội GM210 2 15 30     45
 1.  
Dinh dưỡng học trẻ em GM211 2 15   15 15 45
 1.  
Bệnh học trẻ em GM212 2 15   15 15 45
 1.  
Chăm sóc và vệ sinh trẻ em GM213 2 15     30 45
 1.  
Huấn luyện múa GM214 2 15     30 45
 1.  
Phát triển chương trình giáo dục mầm non GM217 2 15     30 45
 1. Khối kiến thức nghiệp vụ sư phạm
23 tín chỉ
 1.  
Tâm lý học mầm non - Giáo dục học mầm non GM312 2 15   30   45
 1.  
Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non GM303 3 30     30 75
 1.  
Phương pháp tổ chức cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học GM304 2 15     30 45
 1.  
Phương pháp hình thành biểu tượng toán cho trẻ mầm non GM305 2 30     30 45
 1.  
Phương pháp giáo dục khoa học cho trẻ mầm non GM306 3 30     30 75
 1.  
Phương pháp giáo dục âm nhạc cho trẻ mầm non GM307 2 30     30 75
 1.  
Phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non GM308 3 30     30 75
 1.  
Phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ mầm non GM309 2 15     30 45
 1.  
Thực tập sư phạm GM311 4       180  
 1. Khoá luận tốt nghiệp hoặc các môn chuyên ngành thay thế
4 tín chỉ
III.1. Khóa luận tốt nghiệp GM401 4     120   60
III.2. Môn chuyên ngành thay thế (chọn 2 trong 6) 4 tín chỉ
 1.  
Cơ sở và phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non GM402 2 15     30 45
 1.  
Cơ sở và phương pháp tổ chức cho trẻ mầm non làm quen với tác phẩm văn học GM405 2 15     30 45
 1.  
Toán và phương pháp hình thành biểu tượng toán cho trẻ mầm non GM403 2 15     30 45
 1.  
Cơ sở và phương pháp hướng dẫn trẻ khám phá khoa học GM404 2 15     30 45
 1.  
Phương pháp tổ chức hoạt động âm nhạc trong trường mầm non GM406 2 15     30 45
 1.  
Nghệ thuật tạo hình và phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non GM407 2 15     30 45
TỔNG SỐ TÍN CHỈ 55 tín chỉ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây