Lịch công tác tuần 32, năm học 2019-2020

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2 Từ ngày 16 tháng 3 năm 2020 đến ngày 22 tháng 3 năm 2020
 
Thứ Thời gian Địa điểm Nội dung Thành phần
Thứ Hai
16/3/2020
 
08:30 Họp trực tuyến Giao ban Ban Giám hiệu  
10:30 Họp trực tuyến Biên soạn giáo trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng CBQL và GV phổ thông đáp ứng chương trình GDPT 2018 BGH; Trưởng các khoa, viện; Trưởng các phòng: KHCN-HTQT, ĐT, TV; Chủ nhiệm Thư viện
14:00 P2.07-A4 Đại hội chi bộ khoa Vật lý, nhiệm kỳ 2020-2022 Toàn thể đảng viên chi bộ khoa Vật lý; Khách mời
14:00 PH4-A2 Đại hội chi bộ phòng Quản trị đời sống Toàn thể đảng viên của chi bộ phòng QTĐS; Khách mời
15:30 Họp trực tuyến Tập huấn triển khai dạy học trực tuyến cho GV giảng dạy học phần thay thế KLTN GV giảng dạy học phần thay thế KLTN, PĐT,  P.Thanh tra (GV tập huấn: ThS. Trần Tuấn Vinh - Viện CNTT)
Thứ Ba
17/3/2020
08:30 P2.07-A4 Đại hội chi bộ khoa Giáo dục Chính trị, nhiệm kỳ 2020-2022 Toàn thể đảng viên chi bộ khoa Giáo dục Chính trị; Khách mời
08:30 PH4-A2 Đại hội chi bộ phòng Đào tạo, nhiệm kỳ 2020-2022 Toàn thể đảng viên chi bộ phòng Đào tạo; Khách mời
14:00 P2.07-A4 Đại hội chi bộ khoa Giáo dục Tiểu học, nhiệm kỳ 2020-2022 Toàn thể đảng viên chi bộ khoa GDTH; Khách mời
14:00 PH4-A2 Đại hội chi bộ Ký túc xá -Y tế, nhiệm kỳ 2020-2022 Toàn thể đảng viên chi bộ KTX -Y tế; Khách mời
15:30 Họp trực tuyến Họp Hội đồng xét tốt nghiệp cho sinh viên đại học chính quy đợt 1 năm 2020 BGH; Trưởng các đơn vị: TC-HC, Thanh tra, ĐT, CTCT-HSSV, Tài vụ, Thư viện, Ban QLKTXSV, Trung tâm GDQP&AN; Trưởng các khoa, Viện CNTT; TLGV và TLTC các khoa, Viện CNTT, Trung tâm GDQP&AN
Thứ Tư 
18/3/2020
08:30 P2.07-A4 Đại hội chi bộ khoa Giáo dục mầm non, nhiệm kỳ 2020-2022 Toàn thể đảng viên chi bộ khoa GDMN; Khách mời
08:30 PH4-A2 Đại hội chi bộ Tổ chức-Hành chính-Thanh tra, nhiệm kỳ 2020-2022 Toàn thể đảng viên chi bộ TC-HC-TTr; Khách mời
14:00 P2.07-A4 Đại hội chi bộ Trung tâm GDQP&AN, nhiệm kỳ 2020-2022 Toàn thể đảng viên chi bộ TTGDQP&AN; Khách mời
14:00 PH4-A2 Đại hội chi bộ Thư viện, nhiệm kỳ 2020-2022 Toàn thể đảng viên chi bộ Thư viện; Khách mời
15:30 Họp trực tuyến Họp triển khai công tác dạy học trực tuyến BGH; P.TC-HC, P.ĐT, P.KHCN&HTQT, P.QTĐS, P.TV, P.Thanh tra, Thư viện, TTKT&ĐBCLGD; Trưởng các khoa, Viện CNTT, Bộ môn TLGD, TTGDQP&AN
Thứ Năm
19/3/2020
08:30 P2.07-A4 Đại hội chi bộ khoa Hóa học, nhiệm kỳ 2020-2022 Toàn thể đảng viên chi bộ khoa Hóa học; Khách mời
14:30 P2.07-A4 Đại hội chi bộ khoa Toán, nhiệm kỳ 2020-2022 Toàn thể đảng viên chi bộ khoa Toán; Khách mời
14:30 PH4-A2 Đại hội chi bộ Khoa học Công nghệ - Khảo thí- Viện NCKH, nhiệm kỳ 2020-2022 Toàn thể đảng viên chi bộ KHCN-KT- Viện NCKH
Thứ Sáu
20/3/2020
08:30 P2.07-A4 Đại hội chi bộ khoa Sinh-Kỹ thuật Nông nghiệp, nhiệm kỳ 2020-2022 Toàn thể đảng viên chi bộ khoa Sinh-KTNN; Khách mời
08:30 PH4-A2 Đại hội chi bộ CTCT-HSSV-Viện NCSP, nhiệm kỳ 2020-2022 Toàn thể đảng viên chi bộ CTCT-HSSV-Viện NCSP; Khách mời
14:00 P2.07 Đại hội chi bộ khoa Giáo dục Thể chất, nhiệm kỳ 2020-2022 Toàn thể đảng viên chi bộ khoa GDTC; Khách mời
14:00 PH4-A2 Đại hội chi bộ Tâm lý Giáo dục, nhiệm kỳ 2020-2022 Toàn thể đảng viên chi bộ TLGD; Khách mời
Thứ Bảy
21/3/2020
       
Chủ Nhật
22/3/2020
       
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây