Giới thiệu

Thứ tư - 21/09/2016 21:46
PHÒNG TÀI VỤ
 
1. Chức năng

            Tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác kế hoạch - tài chính, hạch toán, kế toán, quản lý tập trung các nguồn vốn, quỹ, nguồn kinh phí của trường theo chế độ quy định của Nhà nước.

2. Nhiệm vụ

            a) Công tác lập kế hoạch ngân sách và quản lý nguồn kinh phí

            - Dựa vào chỉ tiêu, kế hoạch trên các mặt hoạt động của trường, các định mức, chỉ tiêu và các chế độ chính sách tài chính liên quan, xây dựng kế hoạch ngân sách hằng năm.

            - Quản lý các nguồn kinh phí của trường. Thực hiện đúng, đầy đủ, rõ ràng các nguyên tắc, thủ tục, thể lệ tài chính, chế độ kế toán của Nhà nước quy định.

            - Lập kế hoạch, dự toán kinh phí cho các hoạt động của toàn trường.

            - Chịu trách nhiệm thực hiện thu, chi cho các hoạt động của nhà trường theo quy định của pháp luật hiện hành.

           - Tổ chức và quản lý hệ thống sổ sách kế toán, chứng từ kế toán, hạch toán kế toán theo đúng Pháp lệnh kế toán thống kê và chế độ kế toán hiện hành của Nhà nước.

            - Chịu trách nhiệm lập các báo cáo kế toán nộp cấp trên đúng thời hạn.

            b) Công tác thanh, quyết toán, giám sát thu chi tài chính

            - Là đầu mối duy nhất để quản lý tiền mặt, kinh phí. Mọi thu chi đều phải được thông qua hệ thống sổ sách kế toán của Phòng.

           - Tổ chức, hướng dẫn và giám sát công tác kế toán tài chính cho các đơn vị hạch toán độc lập trong trường, để công tác quản lý tài chính kế toán của Nhà trường được chỉ đạo tập trung thống nhất và bảo đảm nguyên tắc tài chính của Nhà nước.

            - Phối hợp với Phòng QTĐS theo dõi và thu tiền theo đồng hồ đo nước của các hộ viên chức trong khu tập thể trường.

            - Phối hợp với các đơn vị chức năng tiếp nhận, nghiệm thu các công trình, thiết bị, máy móc để hạch toán vào tài sản cố định của Nhà trường trước khi đưa vào sử dụng. Giúp Hiệu trưởng tổ chức Hội đồng thanh lý tài sản theo quy định.

            - Thực hiện lưu trữ chứng từ kế toán, sổ sách kế toán, báo cáo kế toán theo quy định của Nhà nước.

            c) Công tác chi, thu

            - Hằng tháng cấp phát lương và phụ cấp, học bổng cho viên chức và sinh viên kịp thời, đúng quy định.

            - Phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành thu đủ và kịp thời học phí của người học.

           - Phối hợp với các đơn vị chức năng để chi trả tiền thừa giờ, tiền nhuận bút, tiền in ấn giáo trình, đề cương bài giảng, tài liệu học tập... cho viên chức kịp thời và đúng chế độ.

            - Thanh toán tiền công tác phí cho viên chức, người học đi công tác. Cấp kinh phí cho viên chức được cử đi học tập, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ theo đúng chế độ chính sách của Nhà nước và Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường.
 
- Thực hiện các công tác thu, chi phát sinh khác theo quy định.
            * Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

3. Phân cấp

            Trưởng phòng (hoặc Phó Trưởng phòng) là uỷ viên các Hội đồng theo yêu cầu của Hiệu trưởng, được thừa lệnh Hiệu trưởng ký và đóng dấu trường các văn bản giấy tờ được uỷ nhiệm.

Nhân sự và phân công công việc

1.Phó Trưởng phòng - Phụ trách phòng: ThS. Nguyễn Hoàng Ngọc

Phụ trách chung công việc của phòng, làm việc theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng và cơ quan tài chính cấp trên, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về các hoạt động của phòng Tài vụ.

Trực tiếp phụ trách các công việc: Quản lí nhân sự trong phòng, chủ trì phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ viên chức phòng Tài vụ

2.Phó Trưởng phòng: Lê Văn Bồn

Cùng PT phòng đôn đốc, điều hành công việc của phòng, chịu trách nhiệm trước PT phòng và Ban Giám hiệu về những công việc được uỷ quyền và phân công trực tiếp phụ trách.

3.Kế toán thanh toán: Đỗ Thị Việt Hà

4.Kế toán tiền lương, phụ cấp lương, các khoản đóng góp và các khoản thanh toán khác cho cán bộ viên chức,Kế toán học bổng, trợ cấp xã hội và các khoản thanh toán khác cho SV,Tính tiền điện nước của CB,VC trong và ngoài trường: Nguyễn Thị Hương

5.Kế toán thu học phí các hệ đào tạo trong trường, Kế toán tài sản cố định,Kế toán vật liệu, dụng cụ - Chủ tịch Công đoàn phòng: Nguyễn Thị Thúy

6. Kế toán theo dõi tiền gửi kho bạc, tiền gửi ngân hàng,Kế toán theo dõi các hợp đồng đào tạo hệ vừa làm vừa học, cử tuyển, đào tạo theo địa chỉ, Kế toán theo dõi ấn chỉ (ấn chỉ mua của cơ quan thuế và ấn chỉ do trường tự in), kế toán thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp: Hán Thị Ngọc Thuỷ

7.Kế toán theo dõi dự toán ngân sách các nguồn kinh phí,Công tác văn thư lưu trữ các văn bản, báo cáo của phòng: Nguyễn Thị Thuỷ

8. Thủ quỹ: Nguyễn Quế Lâm

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây